For nogle virksomheder går vejen til vækst gennem virksomhedsopkøb, mens den for andre går gennem en strategisk fusion eller alliance, måske med en international partner.

Nogle virksomheder opererer på et hjemmemarked, der er så stærkt, at der er tilstrækkelig organisk vækst inden for deres sektor til at nå de fastsatte mål. Andre skal søge internationale løsninger.

Hos Clearwater International kan vores team af specialister rådgive om de strategiske udviklingsperspektiver i din branche. Vores sektorteams har indgående kendskab til branchestrukturer og konsolideringstendenserne i din branche og kan tilbyde uafhængig rådgivning om din virksomheds muligheder for opkøb, fusion eller exit.