For især ejerledere, som driver en succesrig forretning, kan det være en udfordring at kapitalisere værdien af deres virksomhed. Ejerne ønsker måske ikke at sælge deres virksomhed men blot at frigøre noget af værdien samt justere deres samlede risikoeksponering. Dette indebærer ofte, at der skal rejses ekstern kapital for at facilitere refinansieringen.

Clearwater International har udviklet en række innovative finansieringsstrukturer til vores kunder og deres investorer, og vi besidder stærke kompetencer inden for kapital- og finansieringsstrukturer.