I kølvandet på de store ændringer på de globale finansielle markeder er det vigtigt at have en omhyggeligt struktureret kapitalstruktur for at understøtte din virksomheds vækststrategi.

Clearwater Internationals erfarne debt advisory team sikrer, at kunder, som ønsker at rejse en betydelig mængde ny fremmedkapital eller refinansiere eksisterende faciliteter, har adgang til avancerede og specialiserede gældspakker, som er tilgængelige på de internationale markeder.

Vores team anvender en omfattende viden om disse markeder til at gennemgå alle mulighederne og rådgiver omkring den mest hensigtsmæssige finansieringsstruktur. Vi tilbyder assistance under hele transaktionsprocessen fra den første feasibility-undersøgelse til en vellykket gennemførelse af transaktionen.

Vi har i tidens løb opbygget stærke relationer til vigtige investorer på dette specialiserede marked, som gør det muligt for os at opnå konkurrencedygtige priser og betingelser samtidig med, at der anvendes en objektiv og uafhængig tilgang.