Clearwater International er det varemærke, hvorunder medlemsvirksomhederne af Clearwater International Ltd (CWINT) driver forretning og leverer professionelle services.

Clearwater International Ltd består af virksomheder, som er særskilte juridiske enheder, hvilket vil sige, at medlemsvirksomhederne ikke opererer som en multinational koncern. De virksomheder som udgør netværket, har forpligtet sig til at arbejde sammen over hele verden og er enten medlem af, eller har tilknytning til, Clearwater Corporate Finance Ltd.

Clearwater Internationals formål er at optræde som en koordineret enhed med fælles navn, strategi og brand. Mod at overholde visse fælles politikker og standarder kan medlemsvirksomhederne således benytte Clearwater International-navnet og trække på netværkets ressourcer og metoder.

Clearwater International-netværket er ikke et internationalt partnerskab og medlemsvirksomhederne er ikke juridiske partnere. En medlemsvirksomhed er derfor kun ansvarlig for egne handlinger eller undladelser og ikke for Clearwater International Ltd eller andre medlemsvirksomheder, og kan ikke optræde som agent for Clearwater International Ltd eller andre medlemsvirksomheder eller forpligte Clearwater International Ltd eller andre medlemsvirksomheder. På samme måde er Clearwater International Ltd kun ansvarlig for egne handlinger eller undladelser, og kan ikke optræde som agent for andre medlemsvirksomheder eller forpligte andre medlemsvirksomheder.